Bli medlem!

Bli medlem!

Medlemsskap i Musikkens venner i Sarpsborg koster:

Kr. 450,- pr år for fullpris
Kr. 400,- for pensjonister
Kr. 200,- for skoleungdom/studenter.

For dette kommer du inn på våre konserter til en rabattert billettpris.

For mer informasjon om hvordan du kan bli medlem, ta kontakt på post@mvsarpsborg.com